POMERANIANS

v novom domove

Aisha Aladin BD Beauty Face

Výsledky výstav:

MVP Trenčín 2011 - trieda šteniat - veľmi nádejná

Nitracanis 2011 - trieda šteniat - veľmi nádejná

MVP Bratislava 14.05.2011 - trieda dorastu - veľmi nádejná

MVP Bratislava 15.05.2011 - trieda dorastu - veľmi nádejná

Fotogaléria

Bez mena (id:423)
Bez mena (id:428)
Bez mena (id:437)
Aisha v kancelárii
Bez mena (id:553)
Aisha v novom domove
Aisha v novom domove
Aisha v novom domove
malá veľká Aisha
malá veľká Aisha
Krásna Aisha Aladin BD Beauty Face - 15.months
Krásna Aisha Aladin BD Beauty Face - 15.months
Celá mama
Bez mena (id:979)
Bez mena (id:980)
Bez mena (id:981)
otec Ivo Mariadolf a dcéra Aisha Aladin BD Beauty
Copyright © RA-dim | Designed by TemplateMo.com